Teknisk fysik

Masterprogrammet i teknisk fysik syftar till att utbilda problemlösare för avancerad industriell forskning och utveckling, samt att förbereda studenterna för forskarutbildning i fysik och relaterade ämnen. Lösa komplexa, ibland tvärvetenskapliga, problem är en central del av utbildningen, vilket kräver en djup kunskap och förståelse för fysik, liksom erfarenhet av analytiska beräkningsverktyg.

Läs mer här

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors