Skip to main content

SUNRISE-seminarium om små modulära reaktorer i Sverige

SUNRISE arranged a public outreach seminar in Swedish on April 27 2022 at KTH

SUNRISE anordnade ett seminarium och paneldiskussion om små modulära reaktorer (SMR) och deras roll i det svenska energisystemet. Seminariet inleddes av en allmän översikt av SMR-tekniken i det globala och i det svenska perspektivet.
Detta åtföljdes av en paneldiskussion med industriledare, forskningsfinansiärer och politiker. Panelen diskuterade kärnenergins roll för ett hållbart samhälle, social acceptans och placeringsproblematik för SMR, samt politiska och industriella utmaningar.
Genombrott i forskningen som utförs i SUNRISE-centret presenterades sedan och följdes av en översikt av det nyligen finansierade kompetenscentrumet ANITA. Beslutsfattare inom industri och politik var inbjudna, samt media, forskare och intresserad allmänhet.

Programmet finns här: Program (pdf 121 kB)

Presentationerna finns här:

01 - J Wallenius Small Modular ReactorsA global revolution.pdf (pdf 1.9 MB)

02 - P Olsson SUNRISE - state of the art SMR development in Sweden​.pdf (pdf 910 kB)

03 - F Dehlin SUNRISE-LFR the new Swedish reactor.pdf (pdf 5.0 MB)

04 - M-L Antti Material breakthroughs in SUNRISE.pdf (pdf 910 kB)

05 - DA Lopes Fuel Innovation.pdf (pdf 1.4 MB)

06 - A Hakansson The centre of excellence ANItA.pdf (pdf 510 kB)

Page responsible:Pär Olsson
Belongs to: Nuclear Engineering
Last changed: May 05, 2022