Till innehåll på sidan

Medicinsk bildfysik

Vårt långsiktiga mål är att revolutionera inom medicinsk röntgenteknik. Vi vill medverka till att detektorer blir snabbare, effektivare och att strålningsdosen till patienten minskar. Vår ambition är att den nya tekniken ska bidra till snabbare beslut i vården och ha en avgörande inverkan på viktiga sjukdomar som cancer och stroke.

Innehållsansvarig:Mats Danielsson
Tillhör: Physics of medical imaging
Senast ändrad: 2019-03-22