Kärnenergiteknik

Avdelningen för kärnteknik bedriver forskning som syftar till att förbättra prestanda och säkerhet för nuvarande och framtida kärnkraftverk genom en kombination av numerisk modellering och experimentella undersökningar.

På vår engelskspråkiga hemsida finns mer information om oss

Till sidans topp