Till innehåll på sidan

Kärnenergiteknik

Avdelningen för kärnteknik bedriver forskning som syftar till att förbättra prestanda och säkerhet för nuvarande och framtida kärnkraftverk genom en kombination av numerisk modellering och experimentella undersökningar.

På vår engelskspråkiga hemsida finns mer information om oss

The control of nuclear reactors is simplified by applying passive safety principles in their design.
Innehållsansvarig:Janne Wallenius
Tillhör: Nuclear Engineering
Senast ändrad: 2018-04-18