Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

5. Den 1 juli 1993: Manne Siegbahninstitutet upphör; en storinstitution för fysik; ny anställningsform för professorer

Vetenskapsakademiens forskningsinstitut för experimentell fysik med lokaler i Frescati tillkom med Nobelpristagaren Manne Siegbahn som föreståndare 1937. Institutet blev ett välkänt acceleratorlaboratorium och förstatligades 1964 och fick då namnet forskningsinstitutet för atomfysik. I dagligt tal kallades institutet ofta ”Nobelinstitutet”. Det bytte namn till Manne Siegbahninstitutet för fysik (MSI) 1 juli 1988. Den 1 juli 1993 överfördes institutets verksamheter till KTH och Stockholms universitet. Institutets acceleratorlaboratorium blev en nationell forskningsanläggning under universitetet och fick namnet Manne Siegbahnlaboratoriet. De avdelningar som överfördes till KTH var elementarpartikelfysik (prof Per Carlson), kärnfysik (prof Jan Blomqvist) samt avdelningen med en personlig professur för Karl-Erik Bergkvist. Vidare fanns en avdelning för ytfysik med externfinansierad personal. Dessa överfördes till olika delar av KTH.

Manne Siegbahninstitutet i Frescati. Huvudbyggnaden, A-huset till vänster i bilden. Villan med bibliotek, gästrum, sammanträdesrum mm låg till vänster om huvudbyggnaden och utgjorde Manne Siegbahns bostad.

Samtidigt som avdelningar vid MSI kom till KTHs fysikinstitution blev institutionerna för fysik med prefekten Anders Flodström och för teoretisk fysik med prefekten Göran Grimvall hopslagna 1 juli 1993 till en storinstitution för fysik. Institutionen hade nu 13 professorer med s.k. fullmakt utfärdad av regeringen. (En professor med fullmakt kunde inte sägas upp på grund av arbetsbrist.) Efter 1 juli 1993 ändrades anställningsordning för professorer som då kunde anställas av universiteten.

Karl-Erik Bergkvist (1982-1995) personlig professur, kärnfysik
Klaus Biedermann (1978-2000) fysik II, optik
Clas Blomberg (1986-2001) statistisk fysik
Jan Blomqvist (1978-1997) teoretisk fysik
Lars Börjesson (1993-1997) fasta tillståndets fysik
Per Carlson (1987-2005) elementarpartikelfysik
Ulf Dahlborg (1989-1999) neutronfysik
Peter Erman (1980-2002) fysik I, molekylfysik
Anders Flodström (1985-2011), materialfysik, rektor LiU 1996-1999, rektor KTH    1999-2007, universitetskansler 2007-2010
Göran Grimvall (1977-2007) teoretisk fysik, materialteori
Jouko Mickelsson (1993-2012) matematisk fysik
K. V. Rao (1990-1999) kondenserade materiens fysik
Nils Åslund (1969-1996) fysik IV, fysikalisk mätteknik och databehandling
(Inom parantes förordnandetid.)
Prefekt var Anders Flodström

Exempel på fullmaktsförordnande, för Klaus Biedermann 1978 att vara professor i fysik vid KTH.

Institutionens olika avdelningar hade vid denna tid lokaler på fyra olika platser: På KTH campus Lindstedtsvägen 24, Teknikringen 14 och Osquldas väg 53; i Frescati på Frescativägen 24.

KTH campus-fysik. Från Drottninggatan 95 flyttade fysik till Valhallavägen 1930/31. Lokalerna i Lindstedsvägen 24 blev klara 1949 dit Borelius flyttade. Teknikringen 14 med tillhörande verkstad stod klar 1963. Teoretisk fysik som ingick i storinstitutionen 1993-2005 var då i Q-huset, Osquldas väg 53.