Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

10. Tack och källor

Ett stort tack till Mark Pearce, prefekt Fysikinstitutionen, som givit stöd till projektet under arbetet.

Värdefulla bidrag och synpunkter har jag fått av bl.a. Gunnar Benediktsson, Klaus Biedermann, Peter Carlé, Christer Fuglesang, Peter Erman, Göran Grimvall, Bengt-Örjan Jonsson, Mats Larsson, Nils-Göran Nilsson, Elisabeth Rachlew, Östen Rapp, Ulf Ringström, Herwig Schopper , Lars och Ulla Åkerlind och Kjell Carlsson.

Tack Sofia Nyström och senare Tysse Norlindh Falk för utfört webbarbete.

Källor:

Teknisk fysik i Sverige. Uppsatser tillägnade Professor Gudmund Borelius.Tekniska fysikers förening 1981.
T. Kaiserfeldt: Professorstillsättningar i fysik under 1900-talets första del. Lychnos 1993, p.71.
U. Larsson: Professorial appointments at the Royal Institute of Technology 1922-1985 in Center on the Periphery, ed. S. Lindqvist, Science History Publications 1993, p.58.
T. Althin: KTH 1912-62, Torsten Althin. KTH 1970
Parentation över Gudmund Borelius av herr Ingelstam, KVA.
Dagmar Odqvist och Torsten Althin: 1927, kring KTHs 100-årsjubileum. KTH internrapport 1970.
Bengt Forkman: Lise Meitner - en levnadsteckning. Bengt Forkman 2006. International Atomic Energy Agency Bulletin, 6(1):4–12, 1964 Lise Meitner looks back.
Teknis i bild, foton av K. W. Gullers. Strömbergs Stockholm 1952.
Redogörelse för Atomkommitténs verksamhet 1945-1949. Atomkommittén 1950.
Per Carlson